منتظر شنیدن صدای گرم تان هستیم

تماس با ما

تماس با ما

تلفن — ایمیل 

021-91303024

026-32823416

inf@mdf3mil.ir

ساعت کاری فروشگاه

      شنبه تا پنج شنبه

     ساعت ۹ صبح تا ۶ بعد از ظهر

روزهای جمعه تعطیل می باشد

آدرس فروشگاه 

اتوبان کرج – تهران

بعد از خروجی محمد شهر

جنب CNG  نقابی